På skovtur i Cambodja

Prey Lang skoven i Cambodja er truet af store økonomiske interesser. Danmission hjælper lokalbefolkningen med at beskytte deres skov. Den lokale befolknings religion er en blanding af buddhisme og naturreligion.

Danmission er sammen med de lokale beboere og lokale organisationer gået ind i kampen for at bevare Prey Lang-skoven i Cambodja. Skoven dækker et areal som Sjælland, men skrumper pga. både legal og illegal skovhugst. Det truer mange tusinde menneskers liv fordi de i stor udstrækning er afhængige af det skoven giver dem. Man kunne spørge hvorfor Danmission lige pludselig går ind for skovbevarelse. Men det er et område der ligger i smuk forlængelse af vores arbejde i øvrigt. Det har altid gået ud på at give mennesker mulighed for at høre det kristne evangelium og på at give dem mulighed for at leve et godt liv. Her er det gode liv alvorligt truet. Almindelige menneskers tilværelse er oppe imod mægtige økonomiske interesser. Projektet går bl.a. ud på at lade frivillige lokale afpatruljere den enorme skov og stoppe illegal skovhugst. Patruljerne konfiskerer kædesave og andet udstyr. En patrulje stødte for få dage siden på større mængder fældet og opskåret træ, hældte benzin på og brændte det af. For mere end en halv million kr. træ gik op i røg. Det er et voldsomt tab for dem der står bag den illegale skovhugst, og kampen er derfor også risikofyldt og farlig.

I de senere år har vi i Danmission i stigende grad arbejdet for almindelige menneskers adgang til naturresurser, hvad enten det drejer sig om en skov, som i dette tilfælde, eller landbrugsjord  som beslaglægges og overgives til store investorer, hvorved folk mister det de lever af. Detdrejer sig om almindelige menneskers, ofte fattiges, ret til fortsat at kunne leve af det, de altid har levet af og fortsat bør kunne leve af. Ellers er de virkelig dårligt stillet.

Da vi var i Prey Lang-skoven en dag, kom der pludselig en ladvogn med en gruppe mennesker. De gjorde et alter klar. Noget var gået godt og nu skyldte de ånden at udtrykke deres taknemmelighed. De satte ris og stegt kylling på alteret som madoffer og øl som drikoffer. De spillede på et strengeinstrument og to trommer og sang også lidt. Så hældte de øl ud på jorden som drikoffer til åndemagten som også fik noget åndelig føde i øvrigt. Derefter nød de alle risen, kyllingerne og øllen i et hyggeligt måltid. Religionen i landsbyerne i og omkring skoven er en blanding af buddhisme og naturreligion. Her var det naturreligionen der kom til udtryk. Der er meget lidt kristendom i dette område. Derfor skal vi også arbejde med hvordan kristendommen kommer til orde her på en mere tydelig måde