Skoven er supermarkedet

Skovene i Myanmar trues af rydning og dermed mister lokalbefolkningen det der giver mad på bordet. Skoven ryddes i foruroligende hast i bl.a. Kachin State

I Kachin State i det nordlige Myanmar sagde en ældre mand: ’Skoven er vores supermarked. Vi kan få alt hvad vi behøver fra skoven. Men nu er supermarkedet ødelagt. Vi kan ikke længere få hvad vi har brug for. Skoven er væk.’ Og med den også tigeren for skoven var også et tigerreservat. Hverken skov, befolkningens indkomst eller tigeren blev beskyttet. Kinesiske firmaer købte af militæret retten til at rydde skoven fuldstændigt. Træet køres til Kina hvor det forarbejdes og senere eksporteres. Kachin er usædvanlig rigt på naturresurser. Der er enorme skovområder med kostbart træ. Der er jade, guld og jernforekomster samt store vandresurser. Men militæret giver udenlandske og indenlandske firmaer tilladelse til at tage hvad de vil have. Pengene ender i militærets kasse. Lokalbefolkningen får intet ud af det, og i mange tilfælde mister de det de har levet af. Kachin udplyndres. Det er baggrunden for de voldelige konflikter der finder sted i staten mellem landets militær og kachin-oprørsstyrker. Kachin-folket ønsker frihed og råderet over deres egne resurser. Jeg besøgte en gruppe aktivister i området som Danmission arbejder sammen med for at give lokalbefolkningen oplysning om deres rettigheder og træne dem i fortalervirksomhed over for myndighederne. Et af målene er at hjælpe lokalbefolkningen til at få skøde på deres jord hvad de ikke har nu. Regeringen kalder al den jord, der ikke er tinglyst, for fri og ledig selv om lokalbefolkningen har levet af den i generationer. Det er en overtrædelse af international lovgivning der beskytter stammefolks (indigenous peoples) ret til deres eget land.

I Kachin har kineserne efter aftale med militæret planlagt at bygge 7 dæmninger og føre elektriciteten til Kina. Jeg var ude på floden for at se stedet hvor den største dæmning skal bygges. 28 kachin-landsbyer vil blive oversvømmet, og de får intet til gengæld. Det er en tragedie. Dæmningsbyggeriet er midlertidigt standset pga. folkelige og internationale protester, men frygtes genoptaget.

Sker der slet ikke noget godt i Myanmar? Det positive er at der med civilregeringen, der tiltrådte for 3 år siden, er åbnet mere op for omverdenen,  der sker mange fremskridt og sker mange reformer til det bedre. Mange føler at livet er blevet bedre og lettere. Men det er stadig militæret der sidder for bordenden