Prey Lang – It’s our forest too

Nu har jeg snart været i Phnom Penh i en måned og har efterhånden forstået de grundlæggende strukturer i byen, hvordan man kommer omkring, hvordan man gebærder sig på markedet, hvor man skal gå hen for at købe yoghurt, få en god kop kaffe etc. Jeg har også anerkendt, at der faktisk er et regelmæssigt flow i trafikken, og at det ikke bare er kaos, som jeg først fik indtrykket af.

Gennem Danmission arbejder jeg hos NGO’en Community Peace-building Network (CPN), der er en paraply organisation for forskellige naturressource relaterede organisationer, herunder Prey Lang Community Network (PLCN).
PLCN er et netværk af folk, der kæmper for at bevare skoven Prey Lang ved at patruljere. Støder de på folk, der fælder træer ulovligt bliver det stoppet og ydermere informerer PLCN disse om den skade illegal skovhugst har på skoven og dens ressourcer. Fældet træ, der ligger klar til at blive hentet for oftest derefter at blive eksporteret ud af Cambodja, bliver brændt.

For nylig er en særlig smart phone app udviklet af Københavns Universitet blevet introduceret for PLCN. Denne er udviklet til bl.a. at dokumentere illegale skovhugst. Håbet er, at man ved at dokumentere skovrydningen og offentliggøre dette nationalt og internationalt får en stemme i det politiske spil og derved får støtte til at bevare Prey Lang. En skov hvis ressourcer, der for mange mennesker ikke bare er vigtig for deres eksistensgrundlag, men også for deres historie, spiritualitet og ære.
Danmission er den overordnede tovholder på dette projekt og ideen er, at de implicerede organisationer her i Cambodia efterhånden skal tage over selv.

Der er dog naturligvis udfordringer i et projekt som dette Et projekt der på den ene side er afhængig af fortsat viljestyrke fra lokale folk til frivilligt at patruljere og dokumentere, hvad der sker i skoven og på den anden side er afhængig af velfungerende og stabile tekniske løsninger.
De tekniske udfordringer inkluderer brugen af smart phones i områder med ustabil internetforbindelse, smart phones med begrænset mængde data tilgængelig og IT-løsninger, der stadig ikke er helt på plads. Teknikken skal dog nok komme til at fungere. Det vigtigste er forsat at forsikre PLCN om vigtigheden af deres arbejde og dette ved at vise, at deres indsats i Prey Lang har en reducerende virkning på skovhugsten og faktisk gør en forskel.

Mit stadig spæde indtryk af Cambodia er, at det er et land med stort potentiale og med et folk, der er villigt til at kæmpe hårdt for deres ret, men som i mange forhold forbliver fastlåst pga. den nuværende (og langtidsværende) styrende regering. Dette inkluderer den politiske korruption, der har stor magt over landet – herunder magt over landets naturressourcer og over hvordan disse skal fordeles mellem mennesker.

Dette stopper dog ikke CPN og PLCN, der med en optimistisk dagsorden og med en ambition om at samarbejde med politikerne kæmper for at bevare skoven. Et imponerende projekt, der med de kræfter de er oppe imod, til tider kan virke håbløst.

Læs mere om projektet og PLCN’s arbejde i Danmissions Magasin for juni måned: