Åbenhed overfor det ukendte og fællesskabet

Debat indlæg bragt i Nordjyske Stiftstidende den 16. oktober.

Det danske samfund er præget af en lukket tilgang til tro og religiøsitet. Hvad enten man er kristen eller muslim, møder troende her i Danmark konstant udfordringer. Ja, troende har frihed til at samles og udøve deres tro, men generelt undgår vi helst samtaler om tro, for så undgår vi også de ubehagelige diskussioner og konflikter. Samfundet synes at være præget af den holdning, at religion ikke er noget, man skilter med eller identificerer sig ud fra. Størstedelen af den danske befolkning har intet personligt forhold til tro, selvom de fleste er døbt og konfirmeret, og mange har et forenklet og unuanceret syn på religion. Holdningen synes at være, at religion er et meget individuelt anliggende, som derfor ikke hører hjemme i et moderne samfunds offentlige debat. Både kristne og muslimske religiøse grupper er ofre for fordomme, som opstår ud af en mangel på viden og derved forståelse for disse grupper.

Jeg har hørt argumentationer for, at ytringsfriheden i Danmark er medvirkende til, at unge indvandrere rejser ned og kæmper for Islamisk Stat – at vores samfund simpelthen er for åbent og ikke sætter nok grænser overfor ekstreme holdninger. Men jeg tror, det netop er åbenhed, der mangler, hvis vi vil ekstremisterne til livs. Det der møder muslimer, der kommer til Danmark, er et samfund, der har lukket ned for religiøs åbenhed, og som møder dem med modstand i stedet for interesse. Flere advarer, at dette faktisk gør, at mange bliver mere religiøse, end de var i deres hjemland, blandt andet fordi de ikke føler sig accepteret som en del af samfundet. De tyr til radikalisering og ekstremisme, fordi samfundet og danskerne ikke tilbyder dem det fællesskab, de eftersøger, og som de så i stedet finder i de ekstremistiske miljøer.

Vi skal blive bedre til at dele vores tro, religion og kultur med hinanden og ikke være så bange for det ukendte. Hvis vi åbner op for dialog og viser hinanden interesse, vil vi skabe bedre gensidig forståelse, og i mødet vil vores fordomme blive erstattet af kendskab til mennesket bag.