The Starfish Story

At promovere fred, dialog og konflikt løsning kan virke som en umulig opgave. For eksempel har Israel-Palæstina konflikten stået på så længe at mange tror fred er uopnåeligt. Denne mentalitet af opgivelse generer mig.

Ja, konflikt løsning kan være en mundfuld men nøglen til konflikt løsning er ofte at dele det op i mindre dele. Et skridt ad gangen. Vi behøver ikke at løse 100%. Hvis vi hver stræber efter at løse 1%, vil vi til sidst nå de 100. Det er vigtigt at vi ikke lader de svære udfordringer i konflikter overmande os men husker på at disse ting tager tid og kræver tålmodighed. At vi tror på at den 1% vi kan ændre virkelig gør en forskel. At vi husker på The Starfish Story:

A young man is walking along the ocean and

sees a beach on which thousands and thousands

of starfish have washed ashore. Further along

he sees an old man, walking slowly and

stooping often, picking up one starfish after

another and tossing each one gently into the

ocean.

“Why are you throwing starfish into the

ocean?,” he asks.

“Because the sun is up and the tide is going out

and if I don’t throw them further in, they will

die.”

“But, old man, don’t you realize there are miles

and miles of beach and starfish all along it!

You can’t possibly save them all, you can’t even

save one-tenth of them. In fact, even if you

work all day, your efforts won’t make any

difference at all.”

The old man listened calmly and then bent

down to pick up another starfish and threw it

into the sea.

“It made a difference to that one.”